AKTUALNOŚCI

 

OGŁOSZENIE


24.06.2014

  

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zatrudni jedną osobę na stanowisko animatora Orlik 2012 na podstawie umowy zlecenia od 01.07.2014 r. – 30.11.2014 r.

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.
  4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadającego stosowne uprawnienia.

Dodatkowe informacje pod numerem 74 666 96 20 wewnętrzny 25 lub 667 404 058

Oferty należy składać w sekretariacie OSiR Świebodzice Sp. z o.o., ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice do 30.06.2014 r.

 

 


 

strona główna  |  do góry  |


  © Copyright - OSiR Świebodzice - wszelkie prawa zastrzeżone